POZVÁNKA! Vzdělávací seminář "Didaktické hry" akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Didaktické hry

pro rozvoj environmentálního myšlení

"Vzdělávání formou hry"

Vzdělávaní dospělých

Programy pro školy

Zkušený lektor

didaktické hry

Didaktické hry

Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení jsou výukové programy, které jsou určeny jak pro děti, zéjména druhého stupně základních škol, tak pro studenty středních škol, ale i pro dospělé ve formě vzdělávacího semináře akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Didaktické hry objasňují těžká a komplexní témata jako klimatická změna, (ne)udržitelné čerpání zdrojů, sociální (ne)spravedlnost, (ne)demokratické rozhodování či (ne)odpovědná spotřeba interaktivní zábavnou formou s cílem přiblížit je dětem a mládeži atraktivním způsobem prostřednictvím hlubokého prožitku.

Mgr. Tomáš Brabenec, je zkušeným lektorem, který se v oblasti zážitkového a environmentálního vzdělávání pohybuje již od roku 2007.